Déclaration de confidentialité

Bref

Dit onderdeel est slechts een samenvatting van onze privacyverklaring. Het is aanbevolen de volledige tekst te lezen.

 • Shannon Machines BV peut créer des cookies sur votre site Web.
 • Shannon Machines BV s'enregistre anonymement sur son site Web. Niemand kan dus achterhalen welke pagina's u heeft bezocht.
 • Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server bij Baleines Web, onze serveur et partenaire d'hébergement.
 • U kunt ten alle tijden een verzoek indienen om de (persoons)gegevens die we van u hebben opgeslagen in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Shannon Machines BV est le verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens op deze website in binnen ons bedrijf. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen en waar we deze gegevens voor kunnen gebruiken. Daarnaast lichten we graag toe wat voor maatregelen we hebben genomen om uw gegevens te beschermen.

Welke gegevens verzamelt Shannon Machines BV en waar worden deze voor gebruikt?

Wanneer u een contactformulier invult, offert aanvraagt, bestelling plaats, of op een andere wijze uw persoonsgegevens achterlaat kan Shannon Machines BV deze opslaan en bewaren. Hiermee kunnen we het contact met u faciliteren, uitvoering geven aan eventuele overeenkomsten en voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk in dit laatste geval bijvoorbeeld aan onze administratieplichten.

Shannon Machines BV slaat veelal de volgende gegevens van u op:

– voorletters en/of voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, functie & organisatie ;

– Adresgegevens, betaalgegevens & uw bestelgeschiedenis.

– Uitgeschreven verslagen van contactmomenten tussen u en Shannon Machines BV.

Wanneer u een account aanmaakt op een van onze sites Web, dan slaan wij de gegevens op die bij dit account horen, zoals uw naam, e-mailadres en wachtwoord. Uw wachtwoord wordt altijd onomkeerbaar versleuteld opgeslagen en is niet zichtbaar voor ons.

We kunnen de door u opgegeven adresgegevens gebruiken om zoekresultaten op uw locatie af te stemmen.

Nous kunnen uw gegevens verder gebruiken om onze dienstverlening en website verder te verbeteren. Hiervoor gebruiken we geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

U kunt uw gegevens wijzigen en ligne via uw accountinstellingen. Mocht het wijzigen van uw gegevens niet lukken, dan kunt u contactez-nous.

Qu'est-ce que Shannon Machines BV est-ce que vous pouvez faire de mieux ?

Uw gegevens kunnen ofwel op een computer, server of bij een derde partij worden opgeslagen. In al deze gevallen hebben we gepaste maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen.

Beveiliging binnen ons bedrijf

Binnen ons bedrijf zijn de volgende maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te vergroten :

 • Toegang tot uw gegevens wordt zoveel mogelijk beperkt tot de medewerkers die deze toegang vereisen voor de uitvoering van hun werk.
 • Indien uw gegevens worden opgeslagen op een PC, Laptop of smartphone worden deze apparaten beveiligd met een wachtwoord.
 • We verwijderen uw gegevens wanneer we deze niet meer nodig hebben voor het initiële doel waarmee deze verzameld zijn.
 • Medewerkers die bij ons uit dienst treden wordt alle toegang tot onze systemen en/of wachtwoorden tot deze systemen ontzegt.

Beveiliging van onze serveur et site web

Bien que vous ayez oublié ce mot, maakt Shannon Machines BV, en même temps que Web Whales, gére les serveurs beveiligde de RealHosting. Deze servers worden continue voorzien van de laatste mises à jour logicielles.

Onze site Web est voorzien van een beveiligde verbinding (SSL) et beschikbare beveiligingsupdates voor de website worden binnen twee werkdagen doorgevoerd. Tot slot gebruiken we bij het verzenden van e-mail diverse authentication methodes zoals SPF & DKIM.

Heeft u aanvullende vragen over de beveiliging van deze website? Dan kunt u hierover contact direct opnemen rencontré onze partenaire Baleines Web.

Beveiligingsafspraken met derde partijen

Indien we uw gegevens aan derde partijen verstrekken maken we met deze partijen afspraken omtrent de verwerking en beveiliging hiervan (verwerkingsovereenkomst). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien we uw gegevens opslaan in een nieuwsbrieven system of een CRM system. Deze partijen kunnen op hun beurt weer andere partijen inschakelen die toegang verkrijgen tot hun systemen en

daarmee tot uw gegevens. Zij maken hierover afspraken omtrent de verwerking en de beveiliging van uw gegevens met deze partijen (subverwerkers).

Mijn gegevens opvragen, inzien, wijzigen of laten verwijderen

Shannon Machines BV vous aide à graag inzicht te krijgen in welke (persoons)gegevens we van u hebben opgeslagen. Zodoende kunt u bepalen de deze gegevens correct zijn, de u ze wilt laten wijzigen, de dat we deze dienen te verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen par e-mail (info@shannon.nl) ou par téléphone (+31 (0)1742 252 40).

Om een ​​dergelijk verzoek snel in behandeling te nemen verzoeken wij u contact op te nemen vanaf een bij ons bekend e-mailadres of telefoonnummer. Zo weten we zeker dat we uw gegevens alleen aan u verstrekken. Lukt dit niet? Dan kunt u altijd een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen.

Cookies en plus

Shannon Machines BV peut générer un certain nombre de cookies sur le site Web de votre choix. Les cookies meurent het gebruik van de website bijhouden worden nooit aan u als person gekoppeld.

 • Informations de connexion : informations de connexion wordt middels cookies opgeslagen zodat de website u bij een volgend bezoek kan herkennen en u automatisch ingelogd.
 • Instellingen en voorkeuren : de la porte sur le site Web opgegeven instellingen en voorkeuren kunnen middels cookies worden onthouden, zodat we u een optimal ervaring met of website kunnen bieden.
 • Statistieken : cookies voor statistieken geven ons inzicht in de manier waarop bezoekers of website gebruiken. Hiermee kunnen we onze website en dienstverlening nog beter op het gedrag en de wensen van onze bezoekers afstemmen.
 • Cookies van derden : Un site Web peut être créé par diensten van derden. Denk bijvoorbeeld aan een functie waarmee we Facebook of Twitter berichten op de website tonen. Indien deze functies cookies plaatsen geeft onze website deze slechts door aan uw browser. Shannon Machines BV n'a aucun contrôle sur ces cookies et peut exclure les cookies de vos opérations de données. Hieronder vind u een overzicht de partijen die cookies via onze website plaatsen :
  o Facebook – Plus d'informations sur https://www.facebook.com/policies/cookies/
  o Google – Plus d'informations sur https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl
  o Twitter – Plus d'informations sur https://twitter.com/privacy
  o Linkedin – Plus d'informations sur https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=nl_NL & https://www.linkedin.com/legal/cookie-table

Médias sociaux

Shannon Machines BV peut accéder aux médias sociaux, sur Facebook, Google ou Twitter, être connecté à votre site Web ou créer un compte, se connecter et détenir du contenu sur notre site Web. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor uw data voor zover zij de doeleinden van de verwerking van uw gegevens bepalen. We raden u aan om de privacy verklaringen en gebruiksvoorwaarden van deze partijen goed door te nemen.

Questions

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Shannon Machines BV

Turfschipper 11

2292 JC Wateringen

Pays-Bas

Kvk-nr: 27307583

Courriel : info@shannon.nl

Tél: +31 (0) 1742 252 4